Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

 

Η σωστή ευθυγράμμιση είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Η κακή ευθυγράμμιση είτε μπροστά, είτε πίσω, η μη σωστή λειτουργία των φρένων ή των αναρτήσεων, οι στραβοί τροχοί και φθαρμένοι τριβικοί δακτύλιοι και πολλά άλλα μηχανικά προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν ανομοιόμορφη φθορά και ταχύτερη φθορά του πέλματος. Ένα απότομο τράνταγμα, όπως η πρόσκρουση σε λακκούβα, μπορεί να χαλάσει την ευθυγράμμιση του οχήματός σας. Μια τέτοια πρόσκρουση μπορεί, επίσης, να στραβώσει τη ζάντα, προκαλώντας απώλεια της πίεσης του αέρα και να βλάψει τα ελαστικά σας με ελάχιστα έως καθόλου ορατά σημάδια.

Σημείωση: Τα οχήματα των εμπροσθοκίνητων αυτοκινήτων με ανεξάρτητο οπίσθιο σύστημα ανάρτησης απαιτούν ειδική προσοχή και θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Κάθε μία τέτοια παραπάνω κατάσταση θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα από τον έμπορο ελαστικών Toyo Tires της περιοχής σας.