Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Νέα

T-Mode (Ευφυής Πλατφόρμα Ανάπτυξης Αλαστικών)

23 Απριλίου 2020

Η Toyo Tire (με κεντρικά γραφεία στην πόλη Ιτάμι της νομαρχίας Χιόγκο, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Takashi Shimizu, εφεξής: Toyo Tire), ανακοινώνει πως οι συμβατικές της τεχνολογίες για σχεδιασμό ελαστικών αυτοκινήτων, συνδυασμένες με μηχανική βοήθεια υπολογιστή CAE1 και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, έχουν εξελιχθεί και σχηματιστεί σε ένα νέο σύστημα, στη μορφή της διαδικασίας ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων “T-MODE”. Στο μέλλον, η ανάπτυξη ελαστικών θα προχωρήσει σε ένα νέο στάδιο μέσω της χρήσης της αναβαθμισμένης διαδικασίας ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων T-MODE.

1CAE: Συντόμευση για Computer Aided Engineering [Μηχανική Βοήθεια Υπολογιστή]. Αναφέρεται στην χρήση υπολογιστών για την στήριξη της μηχανικής.

Σχεδιασμοί ελαστικών από προσομοιώσεις 

Η Toyo Tire συνδύασε δύο τεχνολογίες προσομοίωσης χρησιμοποιώντας υπέρ-υπολογιστές ([1]: “Προσομοίωση Ελαστικών”, που αναπαράγει την κίνηση των ελαστικών και τη χρησιμοποιεί στην πρόβλεψη των επιδόσεων και την ανάλυση δομής και [2] “Προσομοίωση Οδήγησης” που αναπαράγει διάφορα δεδομένα μοντέλων αυτοκινήτου, αριθμού επιβατών, φορτία, οδηγικές συμπεριφορές κ.α. για να εκτιμήσει την επιρροή της κίνησης του αυτοκινήτου στα ελαστικά) για να εδραιώσει την διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων T-MODE το έτος 2000. Από τότε, η εταιρία εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη των ιδανικών ελαστικών, αξιοποιώντας στο έπακρο αυτή τη σχεδιαστική τεχνολογία.

Από την παλαιά διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων T-MODE στην νέα T-MODE.

Ως τα μόνα σημεία επαφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα, τα ελαστικά παίζουν ένα καίριο ρόλο στην εκπλήρωση διαφόρων προϋποθέσεων επιδόσεων στα αυτοκίνητα. Με την άνοδο του ανταγωνισμού για τεχνολογικά επιτεύγματα στην κινητικότητα νέας γενιάς, την μετατροπή προς τα Ηλεκτρικά Οχήματα EV και την διάδοση της αυτόνομης οδήγησης, τα ελαστικά πρέπει πολύ γρήγορα να πετύχουν ξεκάθαρες μεταβολές σε επιδόσεις και χρησιμότητα για να υποστηρίξουν αυτή την “επανάσταση της κινητικότητας”. Υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα στον σχεδιασμό θα είναι το κλειδί για το μέλλον αυτό. Η Toyo Tire χρησιμοποίησε τη διαδικασία προσομοίωσης και διαχείρισης δεδομένων SPDM2 για να ενσωματώσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη στήριξη του σχεδιασμού στη συμβατική διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων T-MODE.

²SPDM: Συντόμευση για Simulation Process and Data Management [Διαδικασία Προσομοίωσης και Διαχείρισης Δεδομένων]. Ένα σύστημα υποδομών που μπορεί να ενώσει όλα τα είδη διαχείρισης δεδομένων και να μοιραστεί τυποποιημένες διαδικασίες.

Μια επανάσταση στη διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών από τη διαδικασία προσομοίωσης και διαχείρισης δεδομένων SPDM.

Στην διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών, εισάγεται μια ποικιλία σχεδιαστικών παραγόντων και συνθηκών χρήσης, ενώ κύκλοι “σχεδιασμού, προσομοίωσης, δοκιμών και αποτίμησης” επαναλαμβάνονται συνεχώς για την βελτίωση των επιδόσεων και του σχεδιασμού που απαιτείται. Για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του προϊόντος, περαιτέρω αναβαθμίσεις στις δυνατότητες προσομοιώσεων και συνδέσεις με σχέδια υψηλής ακρίβειας ήταν αναγκαίες. Η διαδικασία προσομοίωσης και διαχείρισης δεδομένων SPDM που κατασκευάστηκε σε αυτή την περίπτωση έχει φέρει την επανάσταση στις διαδικασίες ανάπτυξης της Toyo Tire.

(1) Συμβατικά, με την ενoποιημένη διαχείριση διάφορων δεδομένων και χρήση τους ως κοινά στοιχεία, τα δεδομένα που οι σχεδιαστές αποκτούν από τις προσομοιώσεις τα μεταχειρίζονται ως ξεχωριστά δεδομένα για τον κάθε σχεδιαστή. Όμως, η νέα διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων T-MODE ενώνει τη διαχείριση διαφόρων τύπων δεδομένων ως κοινά στοιχεία, επιτρέποντας την διανομή τους μεταξύ των σχεδιαστών. Συνδέοντας τα σχεδιαστικά αυτά δεδομένα με δεδομένα προσομοιώσεων και δοκιμών, αυξάνεται η προστιθέμενη αξία τους και επίσης επιτρέπεται η ανάπτυξή τους για χρήση σε βαθιά μάθηση. Δεδομένα από προσομοιώσεις που διεξάγονται από τους σχεδιαστές φυλάσσονται αυτόματα σε έναν κοινό διακομιστή και συμμετέχουν στην μείωση του χρόνου δοκιμών και ανάπτυξης προϊόντων, μέσω της χρήσης τους ως νέα στοιχεία ανάλυσης και πρόβλεψης.

(2) Εφαρμογή της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και εδραίωση μιας μεθόδου για την επίλυση αντίστροφων προβλημάτων.
Οι καινοτομίες στις διαδικασίες αναμένονται να φτάσουν ταχύτητες άνευ προηγουμένου λόγω της κατασκευής και υιοθέτησης της διαδικασίας προσομοίωσης και διαχείρισης δεδομένων SPDM, κάτι που εξηγείται από την εδραίωση εκείνης στις τεχνολογίες υποστήριξης σχεδιασμού με τεχνολογίες υποδομών προσομοίωσης. Παραδοσιακά, τα μέσα των αποφάσεων περιλάμβαναν την εισαγωγή σχεδιαστικών προδιαγραφών, την εκτέλεση μιας προσομοίωσης και έπειτα την εξαγωγή μετρήσεων επίδοσης από τα αποτελέσματα. Αν οι μετρήσεις αυτές δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις, οι σχεδιαστικές προδιαγραφές έπρεπε να αναθεωρηθούν και να επαναληφθεί η προσομοίωση, καταναλώνοντας περισσότερο χρόνο, όσο η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν. Η απόκτηση σχεδιαστικών δεδομένων για δομές, σχήματα και μοτίβα απαιτούσε την επίτευξη των απαιτούμενων επιδόσεων μέσω της προσέγγισης της “επίλυσης αντίστροφου προβλήματος”, δηλαδή ουσιαστικά έναν τρόπο εισαγωγής των απαιτούμενων τιμών επίδοσης και την χρήση των σχεδιαστικών προδιαγραφών που αντλούνται από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Εξέλιξη των Αεροδυναμικών Προσομοιώσεων

Τον Μάιο του 2018, η Toyo Tire ανακοίνωσε πως είχε αναπτύξει την δική της τεχνολογία “Αεροδυναμικής Κινητικότητας” (αεροδυναμικής προσομοίωσης), η οποία θα είναι αποτελεσματική στον σχεδιασμό “ελαστικών με εξαιρετικά αεροδυναμικά χαρακτηριστικά3”, απαραίτητα για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και την αύξηση της εμβέλειας των ηλεκτρικών οχημάτων.

³ Αεροδυναμικά χαρακτηριστικά: Τα χαρακτηριστικά των δυνάμεων (αντίσταση αέρα) και της ροής αέρα που ασκούνται σε ένα σώμα κατά την κίνησή του μέσα από αυτόν.

Αναλύουμε και προβλέπουμε τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των ελαστικών και οχημάτων υπό συνθήκες επαφής ελαστικού εν κινήσει4 χρησιμοποιώντας ένα πρωτοφανές για την βιομηχανία επίπεδο προσομοιώσεων. Χρησιμοποιούμε πραγματικά σχέδια ελαστικών για την συσχέτιση των συνθηκών χρήσης του ελαστικού όταν ένα όχημα κινείται (κυρίως το φορτίο που ασκείται στα ελαστικά και η ταχύτητα του οχήματος) με τις συνθήκες που είναι συγκεκριμένες για διάφορα σχήματα τροχού και οχήματος, λαμβάνοντας υπόψη το πως το σχήμα του ελαστικού αλλάζει υπό τις συνθήκες αυτές.

4Συνθήκες επαφής ελαστικού εν κινήσει: Συνθήκες που επικρατούν όταν ένα ελαστικό κυλίεται σε μια πραγματική επιφάνεια δρόμου (συνθήκες στο σημείο επαφής).

Από το 2018, η Toyo Tire έχει προσεγγίσει έναν νέο τομέα και δημιούργησε με επιτυχία προβλεπτικές τεχνολογίες αεροδυναμικών χαρακτηριστικών για ολόκληρα οχήματα, λαμβάνοντας υπόψη την επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα, την παραμόρφωση και την περιστροφή τους. Επίσης, στο τέλος του 2019, η Toyo Tire θα διευρύνει τους τομείς προσομοιώσεων αεροδυναμικού ελέγχου χρησιμοποιώντας την νέα διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων T-MODE, οδεύοντας προς προβλεπτικές τεχνολογίες με την ικανότητα υπόδειξης σχεδίων ελαστικών που μπορούν να βελτιώσουν τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά ολόκληρου του οχήματος.

(Αναφορά) Η σημασία των αεροδυναμικών χαρακτηριστικών.
Οπισθέλκουσα δύναμη είναι η αντίσταση που ασκείται πάντα σε ένα όχημα όταν αυτό κινείται. Μείωση της δύναμης αυτής συνεπάγεται και βελτίωση της απόδοσης καυσίμων. Υπό κοινωνικές προσδοκίες για την αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, οι παραγωγοί αυτοκινήτων κοπιάζουν για την ανάπτυξη νέων σχεδίων για οχήματα με καλύτερα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά. Οι παραγωγοί ηλεκτρικών οχημάτων επίσης αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επιμήκυνσης της εμβέλειας ανά-φόρτιση, οπότε η βελτίωση των αεροδυναμικών χαρακτηριστικών είναι ένας σημαντικός στόχος και για εκείνους. Κατά το ερχόμενο τριήμερο από τις 17 Ιουλίου (Τετάρτη) μέχρι τις 19 Ιουλίου (Παρασκευή), η Toyo Tire θα συμμετάσχει στην “Έκθεση Μηχανικής Αυτοκινήτου 2019” στη Nagoya, που θα διεξαχθεί στο “Portmesse Nagoya” (τον διεθνή εκθεσιακό χώρο της Nagoya) και σκοπεύει να αποκαλύψει τεχνολογίες σχετικές με τη νέα διαδικασία ανάπτυξης ελαστικών αυτοκινήτων T-MODE, που ανακοινώθηκαν στη δημοσίευση αυτή. Η Toyo Tire θα συνεχίσει να φέρνει τα ελαστικά σε υψηλότερα επίπεδα εφαρμόζοντας τα σχέδιά μας για τη μελλοντική κινητικότητα στον δρόμο.

Τελευταία Νέα