Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Νέα

Η ιδέα ανίχνευσης ελαστικών της Toyo Tire

23 Απριλίου 2020

Η Toyo Tire (με κεντρικά γραφεία στην πόλη Ιταμι της νομαρχίας Χιόγκο, με πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Takashi Shimizu, εφεξής: Toyo Tire), ανακοινώνει πως έχει αναπτύξει τεχνολογία ανίχνευσης ελαστικών, η οποία απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τις επιδόσεις των ελαστικών κατά τη διάρκεια της οδήγησης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες που ανιχνεύουν πληροφορίες για την κατάσταση των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένων της φθοράς και του ασκούμενου φορτίου στα ελαστικά, καθώς και των συνθηκών του οδοστρώματος που μεταβάλλονται λόγω του καιρού ή άλλων αιτιών.

Μια κοινωνία που βασίζεται στη μετακίνηση έρχεται αντιμέτωπη με την εποχή του CASE1, όπου τα ελαστικά αυτοκινήτων θα πρέπει να γίνουν πιο “έξυπνα”. Συναρτήσεις πληροφοριών και επικοινωνιών προσφέρουν βελτιωμένη ακρίβεια και διαχείριση διαδικασιών για τον έλεγχο του οχήματος και επίσης παρέχουν πληροφορίες για την υποστήριξη της συντήρησης. Καθώς αυτό είναι το κύριο είδος τεχνολογίας για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Toyo Tire προχωρά με την οπτική δημιουργίας νέας προστιθέμενης αξίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανίχνευσης. Τα ελαστικά είναι το μόνο σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα, κάτι που τα καθιστά χρήσιμα, σύμφωνα με την Toyo Tire, για συλλογή πληροφοριών.

1CASE είναι ένα ακρωνύμιο για Connected/Autonomous/Shared & Service/Electric [Συνδεδεμένο/Αυτόνομο/Κοινόχρηστο & Συντήρηση/Ηλεκτρικό] και αντικατοπτρίζει τέσσερεις μεγάλες τάσεις που ενσαρκώνουν την κατάσταση της αλλαγής στην κοινωνία της αυτοκίνησης.

Η Toyo Tire ανέπτυξε μια τεχνολογία ανίχνευσης, όπου προσαρμόζονται αισθητήρες στα ελαστικά και μετρούν τις συνθήκες του δρόμου και την κατάσταση των ελαστικών κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η τεχνολογία αυτή εκτιμά το όριο των επιδόσεων του ελαστικού (πρόσφυση) χρησιμοποιώντας εκλεπτυσμένες αριθμητικές επεξεργασίες σειρών πληροφοριών. Έτσι, αυτή η τεχνολογία θα κάνει δυνατό τον εντοπισμό και την απεικόνιση δεδομένων για την εξακρίβωση του, αν το φάσμα των επιδόσεων και των δυνάμεων που ασκούνται στο ελαστικό² κατά την οδήγηση βρίσκεται σε επίπεδα αποδεκτά για τις εκάστοτε συνθήκες του οδοστρώματος.

²Οι πραγματικές επιδόσεις των ελαστικών (μοναδικός ορισμός της Toyo Tire) εκτιμούνται βάσει της εξωτερικής πίεσης και θερμοκρασίας αέρα, της επιφάνειας του δρόμου, του φορτίου, της φθοράς από τριβές και τυχόν ανωμαλίες στις καταχωρήσεις πληροφοριών από τα ελαστικά.

Με τον τρόπο αυτό, η τεχνολογία αυτή μπορεί να μετατρέψει τα ελαστικά σε συσκευές συλλογής πληροφοριών, να αναλύσει τα δεδομένα αυτά και να υπολογίσει το όριο στις επιδόσεις των ελαστικών, καθώς και στις εκάστοτε επιδόσεις των ελαστικών του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Πιθανή είναι η σύνδεση της τεχνολογίας με το όχημα, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερης ακρίβειας κατά την κίνηση και ενίσχυσης της ασφάλειας κατά πιθανών κινδύνων. Η Toyo Tire σχεδιάζει να προχωρήσει με ανοικτή καινοτομία για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ανίχνευσης ελαστικών που δημιούργησε με λοιπές τεχνολογίες για την επίτευξη προόδου στην κινητικότητα των οχημάτων.

Τεχνολογία εντοπισμού δυνάμεων στα ελαστικά

Η ιδέα πίσω απο την τεχνολογία ανίχνευσης ελαστικών της Toyo Tire είναι πως θα λειτουργήσει ως τεχνολογική βάση που συμβάλλει στην οδήγηση υψηλής ακρίβειας και στην ασφάλεια, με τα ελαστικά να λειτουργούν ως συσκευές συλλογής πληροφοριών. Επιπλέον, η τεχνολογία μας εξάγει δεδομένα «επιδόσεων που χρειάζονται για τις συνθήκες του οδοστρώματος» και «πραγματικών επιδόσεων κατά την οδήγηση» βάσει των δεδομένων που εντοπίζονται. Θα είναι δυνατός ο υπολογισμός της επίδοσης των ελαστικών μέσω της εγκαθίδρυσης ενός μοντέλου εκτίμησης των δυνάμεων στα ελαστικά το οποίο θα προσεγγίζει την απόδοση των δυνάμεων αυτών, εισάγοντας σε αυτό τις αποκτημένες πληροφορίες από τους αισθητήρες των ελαστικών. Η εταιρία σκοπεύει να το ενσωματώσει στο όχημα συνδέοντας το μοντέλο με άλλες συσκευές του αυτοκινήτου. Το μοντέλο αυτό έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας ανάλυση δεδομένων και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες παρόμοιες με εκείνες που αναγνωρίζουν, επεξεργάζονται και απαντούν σε ομιλία ή εικόνες, όπως τα τηλέφωνα τύπου smartphone. Αυτό εδραιώθηκε εν συμφωνία με το ινστιτούτο SAS Ιαπωνίας³.

³Κορυφαία εταιρία στον χώρο της ανάλυσης για την εφαρμογή της εισαγωγής εκλεπτυσμένων λύσεων IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε μια ευρεία σειρά βιομηχανιών μέσω καινοτόμου λογισμικού και υπηρεσιών (https://www.sas.com/ja_jp/home.html).
 

Μοντέλο εκτίμησης δυνάμεων στα ελαστικά

Για τη δημιουργία του μοντέλου εκτίμησης δυνάμεων στα ελαστικά, το οποίο χρησιμοποιεί ανάλυση δεδομένων και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιήσαμε δεδομένα εκπαίδευσης που αντλήσαμε συγχρονίζοντας τους αισθητήρες στα ελαστικά με διάφορες συσκευές μετρήσεων, προσκολλημένες σε ένα όχημα και στα ελαστικά και στους τροχούς του. Αφού επιτεύχθηκε η απόδειξη ορθότητας της ιδέας, επιβεβαιώσαμε τις δυνατότητες του μοντέλου αυτού, συλλέξαμε δεδομένα εκπαίδευσης υπό διάφορες συνθήκες, επαναλάβαμε διαδικασίες δοκιμής και σφάλματος σε μεθόδους μάθησης και συνεχίσαμε την ανάπτυξη.

Πλέον έχουμε χρησιμοποιήσει με επιτυχία στην δοκιμαστική μας πίστα το μοντέλο αυτό για να εκτιμήσουμε και εντοπίσουμε τις δυνάμεις στα ελαστικά. Η Toyo Tire συλλέγει δεδομένα για τις δυνάμεις αυτές σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας αισθητήρες τοποθετημένους σε πραγματικά οχήματα που οδηγούν σε δημόσιους δρόμους. Το επίτευγμα της τεχνολογίας αυτής, όχι μόνο συμβάλλει στην ασφάλεια των μετακινήσεων, αλλά διευρύνει και τις δυνατότητες για τη δημιουργία νέας προστιθέμενης αξίας, εντοπίζοντας το πώς χρησιμοποιούνται τα ελαστικά. Όμως, ο σκοπός της εταιρίας δεν είναι απλά η συλλογή πληροφοριών μέσω αισθητήρων. Ως κατασκευάστρια ελαστικών, η Toyo Tire στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας στις μετακινήσεις με τις επιδόσεις των ελαστικών της, επεκτείνοντας παράλληλα τις δυνατότητές της με ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο.

Τελευταία Νέα